SMARTCARGO partners with SETCCE Learn more

News

Ali je logistika pripravljena na prehod v digitalni svet?

Igor Jakomin, Ph.D. · 2. November 2020 · 6 min read

Logistika je konzervativna panoga, ki težko sprejema novosti. Pa vendarle tehnološki razvoj prehiteva človeške navade in vedenja in s tem narekuje tempo življenja tako posameznikom kot skupinam. Vendar ni samo tehnološki napredek tisti, ki nas sili v spremembe vedenjskih navad in vzorcev.

V zadnjem letu je glavna tema moderne dobe digitalizacija. V času klimatskih sprememb in zdravstvenih groženj dobiva digitalizacija povsem novo dimenzijo varnosti, kateri smo se še do nedavnega posmehovali ob gledanju apokaliptičnih filmov in serij. Varnost, ki v naslednjem koraku pomeni zanesljivost, stabilnost ter zaupanje bodo ključni elementi poslovnih odnosov, na trgu pa bodo označili tiste igralce, ki so prilagojeni na povsem nove razmere postrežene s strani matere narave in trga. Ali preti logistiki kot disciplini več nevarnosti ali priložnosti ob prehodu v digitalni svet?

V ponovni industrijski revoluciji (t.i. industrija 4.0) se preobrazba odvija v procesih in načinu izvajanja posla, ki ga nudi tehnološki napredek. Ne pogovarjamo se več zgolj o produkciji, ampak o dodani vrednosti, ki jo prinaša umestitev tehnologije v sam poslovni proces. Produkcija sama ne more realizirati vseh prednosti in priložnosti, zato je prerazporeditev te odgovornosti pristala na celotni oskrbovalni verigi (angl. supply chain). Ključne prednosti digitalizacije v oskrbovalni verigi so že večkrat slišane: omogočanje popolne preglednosti v realnem času, majhne serije, več različic izdelkov, povezani procesi, decentralizirano in avtonomno upravljanje, in še bi lahko naštevali. Z uporabo primernih tehnologij pa je tudi ojačana vertikalna in horizontalna integracija med partnerji v oskrbovalni verigi. In s tem postaja oskrbovalna veriga bolj vzdržna (angl. sustainable) in ekološka. Za kaj več kot le preživetje na trgu, bodo vsi procesi znotraj nekega sistema morali postati vzdržni.

Nova digitalna agenda gospodarstva vodi podjetja ter ostale deležnike v spremembo načina sprejemanja, shranjevanja, varovanja in upravljanja s svojimi podatki. Od analognega do digitalnega upravljanja informacij še zdaleč ni en sam korak, saj se organizacije soočajo z mešanico metod zbiranja podatkov – nekatere so digitalne, druge ostajajo na papirju – in nimajo preglednosti glede izvora ali narave podatkov, zato se mnogi »utapljajo« v poplavi podatkovnega kaosa. Vendar vse dokler bodo dokumenti papirnati in bodo šli skozi nešteto rok od dobavitelja do prejemnika ali kupca, bo obstajala nevarnost, da pride do napak in neželenih odstopanj pri odpremi ali sprejemu, prevozu, carinskih postopkih in nenazadnje pri samem skladiščenju blaga. Pa ne samo to, že sama hramba dokumentov lahko predstavlja velik strošek, nevarnost poškodbe ali uničenja, je nepregledna in iz vidika varnosti, ranljiva za morebitne zlorabe. V oskrbovalni verigi je pravilna izmenjava dokumentov eden od ključnih elementov procesa, kjer je bistveno, da so dokumenti usklajeni, ustrezni, pregledni in dostopni v vsakem trenutku, predvsem pa varni.

World Economic Forum je objavil (http://reports.weforum.org/digital-transformation/the-digital-transformation-of-logistics-threat-and-opportunity/) pet ključnih stebrov digitalne transformacije v logistiki:

  • Informacijske storitve (angl. information services), kjer bodo podatki postali središče logističnega poslovanja, s tem pa drastično zmanjšali operativne stroške in povečali operativno učinkovitost;
  • Logistične storitve (angl. logisitic services), ki bodo zasledovale cilj zadovoljevanja potreb kupcev po dostavah blaga v istem dnevu. S tem se bo promoviral koncept mestne logistike, ki bo omogočal delovanje logističnih podjetij v mega urbanih središčih;
  • Sodobne dobavne sposobnosti (angl. delivery capabilities) bodo nudile bolj učinkovite možnosti dostave oz. nova razmišljanja glede kreiranja sodobnih nabavnih, proizvodnih in logističnih procesov;
  • Krožna ekonomija (angl. circular economy) bo pripomogla h kreiranju trajnostnih proizvodov, s tem pa logistiki omogočala zmanjšati okoljski odtis z zmanjševanjem CO2 izpustov, zmanjšanjem onesnaževanja zraka in zmanjšanjem nastajanja odpadnega materiala v celotni verigi;
  • Deljene logistične zmožnosti (angl. shared logistic capabilities) bo koncept, ki bo v bodočnosti povečal utilizacijo sredstev posameznih logističnih podjetij.

SmartCargo Platforma deluje kot enotno okno in je nadzorni stolp za povezovanje vseh deležnikov v dobavni verigi. V svoji polni različici SmartCargo ponuja avtomatiziran, digitaliziran in optimiziran logistični proces, definiran preko integracije z vašim informacijskim sistemom (ERP).

Odgovor na vprašanje iz naslova se ponuja sam. Zaenkrat smo še kar trdno v industrijski dobi, se pa dogaja velika sprememba v načinu delovanja in procesiranja v oskrbovalni verigi, predvsem pa tehnološki napredek dobiva svoj smisel. Marsikatera študija je pokazala, da tehnologija marsikdaj podvaja delo, otežuje procese ter njihove uporabnike obremenjuje do izgorelosti. Naša platforma SmartCargo razrešuje ravno prej našteto problematiko, ker je digitalna rešitev, ki povezuje v celoto vseh pet zgoraj naštetih stebrov, tako da procese logistike na zelo enostaven način poveže v digitalno obliko, obenem pa s popisom vseh podatkov in informacij ponuja nove odgovore in dodatne rešitve na tradicionalna vprašanja.

 

All articles